Trao đổi thông tin - hợp tác về cây Dừa, Công ty phân bón SK Specialties SDN.BHD – Malaysia (ngày 12/9 – 13/9/2019)

Trao đổi thông tin - hợp tác về cây Dừa, Công ty phân bón SK Specialties SDN.BHD – Malaysia (ngày 12/9 – 13/9/2019)

Xem thêm

Trao đổi thông tin, tìm hiểu các giống cây có dầu, đoàn Bộ Nông nghiệp Bangladesh, ngày 20/5/2019

Trao đổi thông tin, tìm hiểu các giống cây có dầu, đoàn Bộ Nông nghiệp Bangladesh, ngày 20/5/2019

Xem thêm

Trao đổi thông tin - hợp tác về cây Lạc, Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia (NICS) – Hàn Quốc (ngày 22/7 – 25/7/2019)

Trao đổi thông tin - hợp tác về cây Lạc, Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia (NICS) – Hàn Quốc (ngày 22/7 – 25/7/2019)

Xem thêm

Trao đổi thông tin, tìm hiểu về cây dừa, Công ty Goodhout – Hà Lan, ngày 20/2/2019

Trao đổi thông tin, tìm hiểu về cây dừa, Công ty Goodhout – Hà Lan, ngày 20/2/2019

Xem thêm

Dự Hội nghị Dừa Châu Á Thái Bình Dương (APCC), COCOTECH lần thứ 48 tại Thái Lan, từ ngày 20/8 – 26/8/2018

Mục đích chuyến công tác: Tham dự Hội nghị của Hiệp hội Dừa Châu Á Thái Bình Dương APCC, COCOTECH lần thứ 48 tại Thái Lan...

Xem thêm

Làm việc tại Viện NC Cây trồng QG cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) – Ấn Độ, từ ngày 28/3 - 02/4/2018

Mục đích chuyến công tác: Tham dự cuộc họp nhóm mạng lưới cây Lạc của chương trình: “Gia tăng sản lượng lạc và lợi ích cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ vùng Châu Á thông qua kỹ thuật giống”...

Xem thêm

Xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày với Viện Khoa học Cây trồng Quốc Gia – Hàn quốc, ngày 26/4/2018

Mục đích chuyến viếng thăm Viện: Thảo luận để xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày, trao đổi chuyên gia và đào tạo...

Xem thêm

Trao đổi thông tin, giới thiệu chế phẩm sinh học mới, Công ty Hatake – Nhật Bản, ngày 19/3/2018

Mục đích chuyến viếng thăm Viện : Trao đổi thông tin, giới thiệu chế phẩm sinh học mới dùng cho các cây trồng khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm

Làm việc với Ủy ban Cọ dầu (MPOB), Viện NC và phát triển Nông nghiệp (MARDI) tại Mã Lai, từ ngày 25/11 – 3/12/2017

Tham quan, nghiên cứu, hợp tác và trao đổi thông tin khoa học, nguồn gen, nhà khoa học, chuyên gia và đào tạo tập huấn các kỹ thuật mới cho cây có dầu và các loại tinh dầu, quy trình canh tác công nghệ cao và an toàn thực phẩm...

Xem thêm

Làm việc tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 27/10 - 02/11/2017

Mục đích chuyến công tác: Xây dựng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm các nghiên cứu gần đây về các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực phát triển cây có dầu, các công nghệ thân thiện với môi trường với mục tiêu cải thiện...

Xem thêm
Go to Top