Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Việc xây dựng quy hoạch phát triển Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu cần thực hiện theo các quan điểm sau đây:

Xem thêm

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ đồ tổ chức...

Xem thêm

Vài nét về Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

Trụ sở chính : 171-175 Đại lộ Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thọai : 028 38297336/ 39142284  Email : ioop@ioop.org.vn   Website : www.ioop.org.vn

Xem thêm
Go to Top