Chi tiết

IOOP tham dự Hội thảo Sản xuất vừng bền vững Việt Nam – Hàn Quốc

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội thảo “Sản xuất vừng bền vững Việt Nam - Hàn Quốc”
- Tên hội nghị: Hội thảo Sản xuất vừng bền vững Việt Nam - Hàn Quốc
- Thời gian : ngày 08 - 09/10/2020.
- Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung - Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Thành phần đoàn :
1. Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư  - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
2. Bà Bùi Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tóm tắt nội dung hội thảo:
Mục tiêu của Hội thảo:
Chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu về sản xuất, chế biến, thương mại do các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện, đồng thời kiến nghị để xây dựng dự án hỗ trợ sản xuất vừng bền vững tại Việt Nam.
Nội dung Hội thảo:
- Thăm mô hình cơ sở sản xuất vừng và dầu vừng tại Nghệ An: 01 cơ sở chế biến dầu mè và dầu lạc tại Diễn Châu, Nghệ An.
- Các báo cáo tham luận tại hội thảo bao gồm:
+ Các chính sách phát triển ngành vừng tại Việt Nam
+ Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về sản xuất vừng  (giống, canh tác, dịch bệnh)
+ Thực trạng chuỗi liên kết sản xuất vừng tại Việt Nam
+ Một số kết quả nghiên cứu chiết tách dầu vừng chất lượng cao
+ Thực trạng sản xuất và giải pháp phát triển vừng tại Nghệ An
+ Đầu tư canh tác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm vừng tại Nghệ An
+ Trong đó, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu trình bày bài tham luận về “Kết quả nghiên cứu chiết tách dầu vừng chất lượng cao”
+ Đại diện Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) trình bày các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt là cơ giới hóa trong sản xuất vừng hiện nay của Hàn Quốc, kết hợp thảo luận.
Đánh giá kết quả hội thảo đem lại:
- Thông qua Hội thảo, đoàn cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi thêm về cách thức trình bày tại Hội thảo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: Cục Trồng trọt, các Trung tâm Khuyến nông từ Quốc gia đến các địa phương, các trường Đại học, Viện Nghiên cứu…
- Đoàn đã đi thăm Cơ sở Sỹ Thắng, một doanh nghiệp tư nhận sản xuất dầu vừng, lạc theo phương pháp ép nóng truyền thống của địa phương.
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt là cơ giới hóa trong sản xuất vừng hiện nay của Hàn Quốc, các nghiên cứu trong chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác vừng của các Viện, Trường. 
- Viện sẽ kết nối với Cục trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để cùng tham gia dự án sản xuất vừng bền vững do Hàn Quốc tài trợ trong thời gian tới, đặc biệt trong mảng chế biến, sản xuất dầu vừng để giúp cán bộ nghiên cứu có cơ hội phát triển cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này.
Một số hình ảnh:
2020-10-07_01.1.jpg
2020-10-07_01.1.jpg
2020-10-07_01.1.jpg
2020-10-07_01.1.jpg
Go to Top