Chi tiết

Làm việc tại Viện NC Cây trồng QG cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) – Ấn Độ, từ ngày 28/3 - 02/4/2018

- Mục đích chuyến công tác: Tham dự cuộc họp nhóm mạng lưới cây Lạc của chương trình: “Gia tăng sản lượng lạc và lợi ích cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ vùng Châu Á thông qua kỹ thuật giống”.
- Cơ quan mời: Viện nghiên cứu Cây trồng Quốc gia cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) – Ấn Độ.
- Thời gian: từ ngày 28/3 đến 02/4/2018
- Kết quả đạt được sau chuyến công tác:
. Thông qua cuộc họp nhóm và hội thảo nhóm mạng lưới cây Lạc – Châu Á, các bên đã thống nhất được một kế hoạch triển khai cụ thể chương trình ở các nước trong đó có Việt Nam. Về phía Việt Nam có 03 đơn vị cùng tham gia họp nhóm và dự hội thảo gồm: Trung tâm nghiên cứu đậu đỗ thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu và Trường đại học Huế. Kết quả là đã ký được một hợp đồng tài trợ kinh phí cho phía Việt Nam thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất trong chương trình “Gia tăng sản lượng lạc và lợi ích cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ vùng châu Á thông qua kỹ thuật giống”  với tổng kinh phí 38.000 USD trong hai năm 2018 – 2019, trong đó kinh phí triển khai nghiên cứu 16.000 USD và 22.000 USD cho đào tại và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.
. Về phía Việt Nam đã thảo luận và thống nhất một đầu mối là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam một đối tác có uy tín với Viện nghiên cứu Cây trồng Quốc gia cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) – Ấn Độ trong nhiều chương trình hợp tác thay mặt phía Việt Nam ký hợp đồng và Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu và Trường đại học Huế sẽ là các thafh viên tham gia một phần của chương trình. Đến nay hợp đồng đã được ký và đang làm các thủ tục để phía Ấn độ gửi giống lạc sang Việt Nam khảo nghiệm đánh giá và triển khai chương trình.
. Đây là một chương trình quốc tế và hướng đến lợi ích cho nông dân trồng lạc ở các nước Châu Á, kinh phí hoàn toàn do phía bạn đài thọ. Vì vậy, kết quả chuyến công tác đạt được là rất tốt và tạo tiền đề cho các hợp tác về sau và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và cải thiện được đời sống cho các hộ nông dân trồng lạc ở Việt Nam.
Go to Top