Chi tiết

Trao đổi thông tin, tìm hiểu các giống cây có dầu, đoàn Bộ Nông nghiệp Bangladesh, ngày 20/5/2019

- Mục đích chuyến viếng thăm Viện : Trao đổi thông tin, tìm hiểu về các giống cây có dầu, kỹ thuật canh tác, chế biến, diện tích trồng, năng suất và sản lượng để có định hướng hợp tác và phát triển.
- Đơn vị được mời: Đoàn cán bộ Bộ Nông nghiệp Bangladesh.
- Thời gian: ngày 20/05/2019.
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Thành phần đoàn:
1. Mohamrnad Neamul Nasir, Trợ lý kỹ thuật hạt giống, Bộ Nông nghiệp Bangladesh.
2. Md. Sharnim Miah, Trợ lý Giám đốc, Phòng Giám sát và Đánh giá Thực hiện, Bộ Kế hoạch Bangladesh.
3. F'M. Mahbubur Rahman, Phó Giám đốc Dự án, Sản xuất, Lưu trữ & Phân phối Hạt giống Chất lượng.
4. Kazi abdul Mannan, Giám đốc bổ sung, Vùng Khulna, Cục Khuyến nông Bangladesh.
5. Md. Abdur Razzaque, Phó Giám đốc, Tangail, Cục Khuyến nông Bangladesh.
6. Mojumdel Md. Ilias, Phó Giám đốc, Văn phòng Giám đốc Bổ sung, DAE, Vùng Sylhet, Sylhet, Bangladesh.
Cùng các đồng nghiệp tại bộ Nông nghiệp Bangladesh.
Đánh giá kết quả của chuyến viếng thăm:
- Viện thông tin sơ lược về tình hình sản xuất, tiêu thụ của các loại cây có dầu tại Việt Nam.
- Viện giới thiệu các hoạt động nghiên cứu và tư vấn về cây có dầu tại Viện: Các kết quả nghiên cứu về cây có dầu ngắn ngày, cây có dầu dài ngày và kỹ thuật chế biến, ứng dụng trong thực tế.
- Viện giới thiệu các sản phẩm, mô hình phát triển gắn liền với thị trường các sản phẩm nghiên cứu của Viện, thăm quan thực tế trưng bày tại cửa hàng hợp tác của Viện.
- Đại diện đoàn cán bộ Bộ Nông nghiệp Bangladesh thông tin về các loại cây có dầu tại Bangladesh, các trương trình và mong muốn có những hợp tác về các kỹ thuật, thế mạnh của hai bên.
- Viện đã tích cực cởi mở giới thiệu, cầu thị sự hợp tác và cân trọng giữ gìn những thông tin phù hợp với trao đổi của hai bên.
- Đoàn cán bộ Bộ Nông nghiệp Bangladesh đánh giá cao và tìm thấy nhiều điểm tương đồng từ trong lịch sử tới cây trồng có dầu của hai bên, mong muốn tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác giữa hai bên. Sau chuyến viếng thăm, sẽ đệ trình lên chính phủ Bangladesh để có sự hợp tác giữa hai nước.

 
Go to Top