BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU NGẮN NGÀY

Bảo tồn tài nguyên di truyền các loại cây có dầu ngắn ngày: lạc, vừng, đậu tương, hướng dương, cải dầu, các loại giống cây tinh dầu và cây có dầu khác

Xem thêm

BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU DÀI NGÀY

Bảo tồn tài nguyên di truyền các loại cây có dầu dài ngày: Dừa, cọ dầu, jatropha, Phi long, và cây có dầu dài ngày khác

Xem thêm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ DẦU BÉO VÀ PHÂN TÍCH

​Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hóa béo và hóa sinh, chế biến các sản phẩm công nghiệp từ các cây có dầu, tinh dầu, hương liệu và các phụ phẩm của công nghệ sau thu hoạch, của công nghiệp sản xuất dầu mỡ thực vật, động vật...

Xem thêm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến sản phẩm từ các cây có dầu, tinh dầu, hương liệu.

Xem thêm
Go to Top