Chi tiết

BỘ MÔN CÂY CÓ DẦU NGẮN NGÀY

1. Tổ chức nhân lực
- Phụ trách Bộ môn: KS. Trần Ngọc Thông
                + Điện thoại: 0167 4579064
                + Email: tranngocthong@ioop.org.vn / tranngocthong2011@gmail.com
- Điện thoại liên lạc: 028 39143027
2. Chức năng nhiệm vụ
Chức năng:
 • Bảo tồn tài nguyên di truyền các loại cây có dầu ngắn ngày: lạc, vừng, đậu tương, hướng dương, cải dầu, các loại giống cây tinh dầu và cây có dầu khác.
 • Nghiên cứu di truyền và chọn tạo giống các cấy có dầu ngắn ngày, giống cây trồng theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu phát triển của quốc gia trong từng thời kỳ.
 • Đào tạo cán bộ khoa học ngắn hạn và dài hạn theo chuyên ngành di truyền - giống.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với địa phương trong nghiên cứu và phát triển giống cây có dầu ngắn ngày.
Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu chọn tạo giống có năng suất, hàm lượng dầu cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh hại, thích nghi với điều kiện môi trường, biến đổi khí hậu.
 • Khảo nghiệm đánh giá tính thích nghi của các giống nhằm làm cơ sở cho việc công nhận giống mới.
 • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ sinh học phân tử trong việc chọn tạo giống.
 • Nghiên cứu đối tượng sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh, phát triển, nghiên cứu quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại và luân canh cây trồng.
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phân tử trong việc chẩn đoán dịch hại, sản xuất chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật.
 • Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật canh tác trên các cây có dầu ngắn ngày ở đồng bằng sông Cữu Long, Đông nam bộ, Tây nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ.
 • Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển các giống cây có dầu mới vào sản xuất.
 • Hợp tác với các công ty giống trong và ngoài nước nghiên cứu và phát triển các giống. Thực hiện đánh giá các nguồn nguyên vật liệu bố mẹ, lai thử nghiệm tại các vùng sinh thái.
 • Dịch vụ khảo nghiệm, đánh giá, đăng ký, sản xuất và phát triển giống.
 • Kết hợp với các viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định thuốc BVTV trong và ngoài nước nhằm khảo nghiệm, đánh giá và phát triển các sản phẩm thuốc BVTV, các loại phân bón, các loại vật tư có liên quan phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đăng ký, phát triển và thương mại ở Việt Nam
 • Tham gia đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tỉnh.
 • Tham gia đào tạo cán bộ trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; đào tạo, tập huấn và hội thảo cho cán bộ khuyến nông, doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, nông dân.
3. Các công trình khoa học đã nghiên cứu
 - Giống lạc:  VD1, VD2, VD5, VD6, VD7 VÀ VD8.
- Giống đậu tương:  VDN1 và VDN3.
- Giống vừng: V6, VDM3, VDM34, V36, V10, VV12, VD93.
- Giống hướng dương: Hysun 38.
- Các quy trình kỹ thuật canh tác lạc, đậu tương, vừng, hướng dương, các cây tinh dầu và cây có dầu khác.
4. Sản phẩm thương mại - Hợp tác đầu tư
- Các giống đậu tương, giống lạc, giống vừng, giống cây tinh dầu và có dầu khác.
- Nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo, ươm, khảo nghiệm, thương mại giống cây.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh liên quan, đặc biệt các sản phẩm ứng dụng cao của các sản phẩm từ cây có dầu ngắn ngày, cây tinh dầu như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, các sản phẩm áp dụng các quy trình canh tác GAP, hữu cơ, theo hướng tự nhiên.
- Nghiên cứu, khảo nghiệm, đăng ký lưu hành các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV thế hệ mới như hướng công nghệ sinh học, nano, công nghệ thảo dược hoàn toàn tự nhiên,…
- Xây dựng qui trình thâm canh (giống, phân bón, bảo vệ thực vật) các giống cây có dầu ngắn.
- Tổ chức các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên môn, hội thảo đầu bờ, hội thảo giới thiệu sản phẩm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các lĩnh vực liên quan.
- Đào tạo, tập huấn, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức trên lĩnh nghiên cứu, đăng ký sản phẩm, khảo nghiệm, kỹ thuật nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.
5. Hình ảnh

Go to Top