Chi tiết

Dự Hội nghị Dừa Châu Á Thái Bình Dương (APCC), COCOTECH lần thứ 48 tại Thái Lan, từ ngày 20/8 – 26/8/2018

- Mục đích chuyến công tác: Tham dự Hội nghị của Hiệp hội Dừa Châu Á Thái Bình Dương APCC, COCOTECH lần thứ 48 tại Thái Lan.
- Cơ quan mời: Hiệp hội Dừa Châu Á Thái Bình Dương APCC, COCOTECH lần thứ 48.
- Thời gian: từ ngày 20/8 đến 26/8/2018
- Kết quả đạt được sau chuyến công tác:
. Thông qua Hội nghị các nước trồng dừa trên thế giới đã trình bày nhiều kết quả nghiên cứu, thành tựu đạt được, tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa của mỗi nước, giới thiệu các công nghệ nổi bật như nhân giống dừa bằng kỹ thuật nuôi cấy mô của trường đại học Queensland – Úc, Mehico, Srilanka, các giống dừa mới năng suất cao của Indonesia, công nghệ chế biến các sản phẩm từ dừa của Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philipine, v.v... Các công nghệ, giống mới, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất dừa, trao đổi thông tin, kết nối hợp tác trao đổi giống, thông tin, chuyên gia v.v.. đã được thực hiện. Tuy nhiên về phía Việt Nam chỉ có các đơn vị nghiên cứu và một số địa phương tham dự, không có đại diện của Việt Nam tại Hiệp hội Dừa Châu Á (APCC) tham dự hội nghị là một thiệt thòi khi APCC đang muốn tổ chức hội nghị Cocotech lần thứ 49 tại Việt Nam, đây là một điều đáng tiếc.   
. Họp nhóm quỹ gen cây dừa quốc tế, thông qua chương trình các bên đã thống nhất được một kế hoạch triển khai cụ thể của nhóm trong đó có Việt Nam. Đây là một triển vọng cho Việt Nam trao đổi giống dừa giữa các nước trong khu vực thuận lợi hơn khi có sự can thiệp của nhóm quỹ gen dừa quốc tế, vì đa số lâu nay việc trao đổi giống dừa giữa các nước thành viên khó thực hiện do Chính phủ các nước không cho phép.
. Đây là một chương trình hội nghị quốc tế với nhiều thông tin bổ ích cho các nhà nghiên cứu, quản lý, doanh nghiệp chế biến dừa và nông dân trồng dừa hướng đến lợi ích cho nông dân trồng dừa ở các nước. Vì vậy, kết quả chuyến công tác đạt được là rất tốt và tạo tiền đề cho các hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi giống, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chế biến nhằm nâng cao hiệu quả của cây dừa và cải thiện được đời sống cho các hộ nông dân trồng dừa ở Việt Nam.
Go to Top