Chi tiết

Trao đổi thông tin - hợp tác về cây Dừa, Công ty phân bón SK Specialties SDN.BHD – Malaysia (ngày 12/9 – 13/9/2019)

- Mục đích chuyến viếng thăm Viện: Tìm hiểu và trao đổi thông tin về giống, kỹ thuật canh tác, phân bón, tình hình sản xuất cung ứng giống dừa để có định hướng hợp tác và phát triển.
- Đơn vị được mời: Công ty phân bón SK Specialties SDN.BHD – Malaysia.
- Thời gian: Từ ngày 12/09 đến 13/09/2019.
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu (171-175 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp Hồ Chí Minh), Trung tâm Dừa Đồng Gò – tỉnh Bến Tre.
- Thành phần đoàn:
1. Ông Wong Siew Kuong, Giám đốc điều hành công ty.
2. Ông Andrew Wong Ling SZE, Quản lý kỹ thuật công ty.
Đánh giá kết quả của chuyến viếng thăm:
1. Phía Công ty SK Specialties SDN.BHD:
- Giới thiệu về các loại sản phẩm phân bón thích hợp cho tất cả các loại cây trồng đặc biệt là Cọ dầu và Dừa.
- Muốn tìm hiểu về các giống dừa phục vụ uống nước và lấy dầu của Viện.
- Muốn tìm hiểu hợp tác về xuất khẩu các giống dừa phục vụ nhu cầu uống nước sang Malaysia.
2. Phía Viện:
- Viện thông tin sơ lược về các giống dừa và tình hình sản xuất cung ứng giống dừa tại Việt Nam.
- Giới thiệu và trao đổi về giống, quy trình canh tác, phương pháp chọn tạo giống dừa hiện đang áp dụng tại Viện.
- Viện muốn trao đổi thông tin về các loại phân bón thích hợp cho cây dừa và các loại cây trồng khác của Viện.
- Hai bên đã thống nhất thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin về phân bón và xuất khẩu cây giống dừa sang Maylaysia.

 


Go to Top