Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu làm việc, thảo luận hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Úc

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Úc;
- Mục đích chuyến viếng thăm: Trao đổi, chia sẻ và thảo luận hợp tác về chuỗi giá trị cây dừa như: Dầu dừa MCT; đường từ mật hoa dừa; kỹ thuật canh tác, vùng nguyên liệu và các sản phẩm chế biến từ dừa.
- Thời gian: vào lúc 15 giờ ngày 25/7/2022.
- Địa điểm: phòng họp lầu 3, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Thành phần đoàn :
+ Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng
. Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch - HTQT
. Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
+ Phía Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Úc:
. Ông Phạm Hữu Tài – Giám đốc
. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Đại diện nhóm đầu tư
Tóm tắt kết quả thảo luận đạt được:
- Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Úc là cầu nối giữa chính phủ Úc, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Úc vào thị trường Việt Nam. Mục tiêu là hợp tác mở rộng thị trường, đưa các sản phẩm dừa chất lượng tốt của Việt Nam đến tay người tiêu dùng Úc; chung tay chia sẻ với nông dân trồng dừa và đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy, Trung tâm mong muốn hợp tác với Viện về các nội dung: xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và vùng nguyên liệu trồng giống dừa lấy mật, công nghệ sản xuất đường và một số sản phẩm khác từ mật hoa dừa, chuyển giao công nghệ  sản xuất dầu – bột dừa MCT.
- Viện cung cấp các thông tin: Viện đã có qui trình công nghệ sản xuất đường dừa từ mật hoa dừa từ đề tài cấp Bộ Công Thương, sau đó đã triển khai dự án để sản xuất ở qui mô pilot; Viện đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận các giống dừa bản địa (Ta, Dâu, Xiêm, Ẻo), các giống dừa lai PB121, JVA1, JVA2 và các giống dừa có hiệu quả kinh tế cao (Sáp, Dứa); Viện đang tiếp tực nghiên cứu về giống dừa sáp thơm, giống dừa chịu mặn nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, các qui trình kỹ thuật canh tác dừa và một số sản phẩm chế biến từ dừa.
Đề xuất hợp tác của hai bên:
Trung tâm và Viện cùng đi đến thống nhất các nội dung sau:
- Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 02 bên; xây dựng kế hoạch chi tiết cho các nội dung hợp tác cụ thể.
- Thành lập nhóm hoạt động để cùng phối hợp thực hiện các nội dung: xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ; quy trình canh tác dừa phục vụ sản xuất đường từ mật hoa dừa; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm tạo ra. Ưu tiên triển khai các hoạt động tại vườn dừa đang có ở Trung tâm Dừa Đồng Gò trực thuộc Viện.
  02082022-3.1.jpg
02082022-3.2.jpg
Go to Top