Làm việc tại Viện NC Cây trồng QG cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) – Ấn Độ, từ ngày 28/3 - 02/4/2018

Mục đích chuyến công tác: Tham dự cuộc họp nhóm mạng lưới cây Lạc của chương trình: “Gia tăng sản lượng lạc và lợi ích cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ vùng Châu Á thông qua kỹ thuật giống”...

Xem thêm

Xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày với Viện Khoa học Cây trồng Quốc Gia – Hàn quốc, ngày 26/4/2018

Mục đích chuyến viếng thăm Viện: Thảo luận để xây dựng dự án phát triển cây có dầu ngắn ngày, trao đổi chuyên gia và đào tạo...

Xem thêm

Trao đổi thông tin, giới thiệu chế phẩm sinh học mới, Công ty Hatake – Nhật Bản, ngày 19/3/2018

Mục đích chuyến viếng thăm Viện : Trao đổi thông tin, giới thiệu chế phẩm sinh học mới dùng cho các cây trồng khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm

Làm việc với Ủy ban Cọ dầu (MPOB), Viện NC và phát triển Nông nghiệp (MARDI) tại Mã Lai, từ ngày 25/11 – 3/12/2017

Tham quan, nghiên cứu, hợp tác và trao đổi thông tin khoa học, nguồn gen, nhà khoa học, chuyên gia và đào tạo tập huấn các kỹ thuật mới cho cây có dầu và các loại tinh dầu, quy trình canh tác công nghệ cao và an toàn thực phẩm...

Xem thêm

Làm việc tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 27/10 - 02/11/2017

Mục đích chuyến công tác: Xây dựng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm các nghiên cứu gần đây về các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực phát triển cây có dầu, các công nghệ thân thiện với môi trường với mục tiêu cải thiện...

Xem thêm

Làm việc tại Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 10/10 – 16/10/2017

Mục đích chuyến công tác: Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về nghiên cứu dầu và cây có dầu và bàn hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu với Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc...

Xem thêm

Làm việc tại Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) - Bộ Công nghiệp Cây trồng và Hàng hóa Malaysia, từ ngày 20/8 - 26/8/2017

Mục đích chuyến công tác: Tham dự hội thảo về dầu cọ; Tìm hiểu về công nghiệp dầu cọ Malaysia bao gồm trồng trọt, chế biến và thương mại; Tăng cường hợp tác Việt Nam - Malaysia về lĩnh vực cây Cọ dầu và các sản phẩm từ cây Cọ dầu, thúc đẩy thương mại mậu dịch giữa hai nước.

Xem thêm
Go to Top