Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tham dự trực tuyến “Hội nghị nghiên cứu và phát triển dừa”

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức “Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ 1 về nghiên cứu và phát triển dừa”.
- Tên hội nghị: “International Conference on coconut conservation, valorization and exchange of recources and germplasm for economic development of the coconut industry”
- Thời gian: ngày 27 - 30/11/2023.
- Địa điểm tổ chức: SEARCA, Los Banos, Laguna, Philippines
- Hình thức tham dự: Dự trực tuyến trên nền tảng Zoom
- Thành phần tham dự:
+ Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
+ Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch – HTQT
+ Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
+ Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày
+ Cùng một số cán bộ nghiên cứu - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tóm tắt nội dung và kết quả hội nghị đem lại:
Mục tiêu:
Hội nghị nhằm chia sẻ những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực bảo tồn và trao đổi nguồn gen để cải thiện năng suất trong nghề trồng dừa và nâng cao cuộc sống của các hộ gia đình nông dân trồng dừa. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm tình trạng nghiên cứu như dữ liệu cơ sở, nghiên cứu về mặt sinh học và xã hội liên quan đến bảo tồn và sử dụng nguồn gen bản địa, cùng với việc hợp tác với sector tư nhân. Mục tiêu là xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp và hỗ trợ phúc lợi của nông dân, và tư duy mới của COGENT sẽ hướng dẫn quản lý kho gen và sử dụng tài nguyên gen dựa trên các yếu tố xã hội, kinh tế và các mô hình sinh thái.
Nội dung: Chủ đề: “Các lĩnh vực ưu tiên trong bảo tồn dừa và trao đổi nguồn gen”
1. Bảo tồn In-situ và Ex-situ.
2. Bộ gen và nhân giống.
3. Bảo vệ cây trồng và trao đổi nguồn gen an toàn.
4. Nuôi cấy phôi dừa và bảo quản đông lạnh.
5. Hệ thống canh tác cho dừa thích nghi với biến đổi khí hậu
6. Khía cạnh kinh tế xã hội và việc sử dụng vật liệu di truyền
Thông qua Hội nghị, các cán bộ nghiên cứu của Viện tham dự đã được cập nhật  những tiến bộ trong nghiên cứu nhân giống, trồng, chăm sóc, bảo tồn và trao đổi nguồn gen dừa. Khung tư duy mới của COGENT để có được ngân hàng gen dừa tốt hơn trong quản lý, trao đổi và sử dụng nguồn gen phù hợp với mục tiêu kinh tế, xã hội và các mô hình sinh thái trong kế hoạch chiến lược toàn cầu của COGENT. Hội nghị có sự tham gia của các  như: Hiệp hội dừa Philippines - PCA, Đại học Philippines ở Los Banos (ULBP), Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp phục vụ Phát triển (CIRAD) - Pháp, Viện Nghiên cứu ICAR-CPRI - Ấn Độ, các chuyên gia từ Cộng đồng dừa Quốc tế - ICC ...
Đồng thời, tiếp thu một số quan điểm mới về trao đổi và sử dụng nguồn gen dừa cùng những lợi ích của nó từ các nghiên cứu của các đơn vị trình bày tham luận trong buổi hội nghị.
* Một số hình ảnh:
18122023-1.1.jpg
18122023-1.2.jpg
 
Go to Top