Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tham dự trực tuyến “Hội nghị Dầu Dừa Quốc tế” ngày 30 & 31/10/2023

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức “Hội nghị Dầu Dừa Quốc tế”.
- Tên hội nghị: Rethinking Saturated fat, Boosting Coconut oil - Linked Health
- Thời gian: ngày 30 - 31/10/2023.
- Địa điểm: Hội nghị trực tuyến dựa trên nền tảng Zoom meeting
- Thành phần tham dự:
+  Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
+ Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
+ Bà Trần Thị Phương Nhung – Trưởng Bộ môn Cây có dầu ngắn ngày
+ Ông Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc TT Tư vấn Đầu tư, CGCN & MT
+ Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch - HTQT
+ Cùng một số cán bộ nghiên cứu - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tóm tắt nội dung và kết quả hội nghị đem lại:
Mục tiêu:
- Xây dựng các chiến lược và chính sách nhằm đối mặt với những thách thức toàn cầu trong nhận thức về dầu dừa cũng như vấn đề quản lý nhằm tăng cường an ninh lương thực.
- Xây dựng kế hoạch hành động của các bên liên quan nhằm tăng năng suất, đáp ứng nhu cầu thị trường trên toàn cầu và củng cố chuỗi cung ứng dầu thực vật.
- Thiết lập mạng lưới các nhà khoa học mở đường cho hợp tác nghiên cứu.
- Phát huy những đặc tính có lợi cho sức khỏe và vai trò đa chức năng của dầu dừa.
Nội dung:
- Tình hình nghiên cứu nhằm chứng minh những quan điểm sai lệch về dầu dừa và chất béo bão hòa.
- Trình bày các nghiên cứu lâm sàng của các nhà khoa học từ nhiều quốc gia về các khía cạnh dinh dưỡng và sức khỏe của dầu dừa, lauric acid, ketonnes và sự khác nhau giữa chúng với chất béo bão hòa.
- Trình bày tầm quan trọng của dầu dừa với an ninh lương thực - Chiến lược và chính sách của các nước trồng dừa lớn đối với các thách thức mang tính toàn cầu.
- Áp dụng những công nghệ mới trong chuỗi cung ứng dầu dừa tới người tiêu dùng để phát triển bền vững.
Thông qua Hội nghị, các cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi thêm về cách thức trình bày, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị như: Trường đại học Mahidol - Thái Lan, Trường Đại học Macquire và Trường Đại học Edith Cowan - Úc, Viện Nghiên cứu Quốc gia về Công nghệ thực phẩm, Kinh doanh và Quản lý (NIFTEM-T) - Ấn Độ, các chuyên gia từ Cộng đồng dừa Quốc tế - ICC...
Đồng thời, tiếp thu một số quan điểm mới về dầu dừa và chất béo bão hòa cùng những lợi ích của nó từ các nghiên cứu của các đơn vị trình bày tham luận trong buổi hội nghị.
* Một số hình ảnh:
13112023-1.1.jpg
13112023-1.2.jpg
Go to Top