Chi tiết

Đánh giá tập đoàn giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và Acid Linoleic cao

TÓM TẮT:
Đánh giá tập đoàn 50 giống vừng triển vọng trong vụ Hè Thu năm 2021 tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xác định được 20 giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và hàm lượng acid linoleic cao phục vụ cho công tác lai tạo giống mới. Hai giống vừng VDM 3 và VDM 23 được chọn làm mẹ có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái, thời gian sinh trưởng ngắn (74 - 76 ngày sau trồng), số quả/cây cao (101,2 - 105,9 quả), năng suất 1,57 - 1,63 tấn/ha. Giống vừng SE 61, SE 204 có hàm lượng dầu cao (56,62 - 56,07%); giống vừng SE 102 và TQ 4 có hàm lượng acid linoleic cao (45,69 - 45,94%) được chọn làm bố.
Từ khóa: Giống vừng, năng suất, hàm lượng dầu, hàm lượng acid linoleic.
Xem chi tiết: tại đây
Nguyễn Thị Út, Lê Công Nông, Trần Thị Phương Nhung, Trần Ngọc Thông, Hoàng Huệ Quân, Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Nguyễn Cao Nguyên, Đinh Viết Toản (Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu)
Nguồn: Chuyên san KH&CN Tạp chí Công Thương (Số 01 - năm 2024)
Nguồn: https://media.khcncongthuong.vn/Images/Upload/User/toquyen/2024/5/chuyen_san_khcn_(so_1-2024)-23-27.pdf
 
Go to Top