Chi tiết

Dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020”

Kết quả nhiệm vụ KHCN nghiệm thu cấp Bộ năm 2020: Dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020”
- Thời gian thực hiện: từ 01/2017 – 12/2020
- Kết quả đạt được:
Sau 3 năm thực hiện Dự án “Phát triển sản xuất giống dừa giai đoạn 2017-2020” đã đạt được một số kết quả như sau:
1/ Duy trì giống gốc
Chăm sóc và duy trì 37ha vườn dừa giống gốc tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, Bến Tre và Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu quả giống phục vụ sản xuất cây giống dừa chất lượng tốt (Triển khai trong 3 năm 2018-2020).
2/ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống mới: Đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống dừa Sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi. Đã ban hành quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp cải tiến, tỷ lệ thành công của quy trình đạt 60,6% (tăng 6,7% so với quy trình trước đây) (Triển khai trong 2 năm 2019-2020).
3/ Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống mới: Đã xây dựng được 4 mô hình (Triển khai trong 3 năm 2018-2020).
Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa bố phục vụ công tác lai tạo giống tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh. 3 giống dừa bố, 0,5ha/giống. Trong năm 2020, đã thu được 750gr phấn Cao Hijo; Giai đoạn 2018-2020 tổng thu được 1.700gr phấn Cao Hijo để sản xuất giống lai JVA1 tại vườn dừa mẹ của Trung tâm
Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa Ta chịu mặn thích ứng vùng xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long, tại Tiền Giang và Bến Tre, 0,5 ha/tỉnh. Với giống dừa Ta chịu mặn do dự án tuyển chọn trồng tại điểm Bến Tre, sau 5 năm trồng đã có 100% số cây ra hoa và đậu quả, năng suất năm thứ nhất đạt 22,5 quả/cây/năm.
Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa Dứa phù hợp vùng biển đảo Việt Nam, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 2ha. Nghiệm thức B (300 kg Đạm, 575 kg Lân nung chảy Ninh Bình, 383 kg Kali, 2000 kg phân hữu cơ Điền Trang/ha) đạt năng suất 115,5 quả/cây/năm và Nghiệm thức C (200 kg Đạm, 381 kg Lân nung chảy Ninh Bình, 255 kg Kali, 2400 kg phân hữu cơ Điền Trang/ha) đạt năng suất 104,5 quả/cây/năm; tăng gấp 1,5-1,6 lần so với nghiệm thức A (chủ yếu bón phân vô cơ).
Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống dừa Dứa bằng phân bón hữu cơ và phòng trừ bọ dừa bằng biện pháp sinh học tại Bạc Liêu, 2ha. Công thức bón phân hữu cơ kết hợp vô cơ và phòng trừ bọ dừa bằng bọ đuôi kìm, góp phần tăng năng suất dừa (đạt 78,8 quả/cây/năm) và ổn định lâu dài, cũng như có tác dụng bảo vệ môi trường và thiên địch.
4/ Đào tạo ngắn hạn – Tập huấn trong nước
Đã triển khai 5 lớp tập huấn “Kỹ thuật nhân giống và thâm canh giống dừa chất lượng cao” cho 153 lượt người tham dự ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định). Dự án góp phần giúp cho người nông dân trồng dừa, cán bộ nông nghiệp, hội nông dân nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất giống, các biện pháp phòng trừ dịch hại cũng như phương pháp chế biến một số sản phẩm từ dừa nhằm phục vụ mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống của người dân trồng dừa tại các địa phương.
5/ Sản xuất giống gốc
Năm 2020, sản xuất được 21.650 cây giống gốc dừa cao (Ta, Dâu); 178.545 cây giống gốc dừa lùn (Dứa, Xiêm, Ẻo) tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, Bến Tre và Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh; 153 cây giống dừa Sáp nuôi cấy phôi tại Trạm Thực nghiệm Bình Thạnh, TP.HCM.
Trong 3 năm 2018-2020, sản xuất được 48.850 cây giống gốc dừa cao (Ta, Dâu); 262.569 cây giống gốc dừa lùn (Dứa, Xiêm, Ẻo) tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, Bến Tre và Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh; 955 cây giống dừa Sáp nuôi cấy phôi tại Trạm Thực nghiệm Bình Thạnh, TP.HCM.
6/ Sản xuất giống lai
Năm 2020, sản xuất được 3.138 cây giống dừa lai (JVA1); Giai đoạn 2018-2020, sản xuất được 6.268 cây giống dừa lai (JVA1) tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh.

 
Go to Top