Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tham gia đăng ký đề tài cấp tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 28/04/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về đề tài cấp tỉnh “Bình tuyển và nhân giống dừa phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đăng ký chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Hữu Trí đăng ký làm chủ nhiệm.
Đoàn tham dự của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu gồm có Thạc sĩ Thái Nguyễn Quỳnh Thư - Phó Viện trưởng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày, Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Hữu Trí - Nghiên cứu viên Bộ môn Cây có dầu dài ngày và Kỹ sư Lưu Quốc Thắng - Chuyên gia Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Mục tiêu của đề tài là bình tuyển được 400 đến 500 cây dừa mẹ có năng suất cao, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cây dừa mẹ được tuyển chọn tại tỉnh Tiền Giang và nhân giống từ các cây dừa mẹ được tuyển chọn, phục vụ nhu cầu cây dừa giống hàng năm tại tỉnh Tiền Giang và các vùng lân cận. Đề tài gồm các nội dung chính như sau: (1) Khảo sát, đánh giá hiện trạng canh dừa tại tỉnh Tiền Giang; (2) Bình tuyển giống dừa tại tỉnh Tiền Giang; (3) Nhân giống dừa lấy dầu và giống dừa uống nước tại tỉnh Tiền Giang; (4) Khảo sát và đánh giá sinh trưởng cây con giai đoạn vườn ươm tại tỉnh Tiền Giang; (5) Khảo sát và đánh giá sinh trưởng cây giống sau 1 năm trồng tại tỉnh Tiền Giang và (6) Tập huấn phương pháp bình tuyển và nhân giống dừa tại tỉnh Tiền Giang.
Hội nghị do Thạc sĩ Dương Văn Bon - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang làm Chủ tịch Hội đồng với các thành viên Hội đồng đến từ các cơ quan như: Viện Cây ăn quả miền Nam, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỏ Cày Nam - tỉnh Bến Tre, Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, Hội nghị có sự tham gia của khách mời là các đại diện đến từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện Chợ Gạo, Châu Thành và Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang.
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và góp ý về mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài. Qua đó, Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và nhóm đăng ký thực hiện đề tài tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và bổ sung để hoàn thiện thuyết minh để trình Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bước thẩm định kinh phí trước khi ký hợp đồng triển khai đề tài.
 
Go to Top