Chi tiết

IOOP tham dự Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long 2020

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long 2020,
- Tên hội nghị: Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long 2020.
- Thời gian : ngày 05/12/2020.
- Địa điểm : Đại học Cần Thơ, Khu II – Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
- Thành phần đoàn :
1. Bà Trần Nguyễn Mỹ Châu – Phó trưởng/Phụ trách Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
2. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế Hoạch và Hợp tác quốc tế
3. Ông Lê Thanh Khang - Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Sinh học
4. Bà Lê Ngọc Anh - Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
Tóm tắt nội dung hội nghị:
- Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Do đó, Hội nghị Khoa học tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực.
- Tại hội nghị, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã trình bày bài tham luận về “Hoạt tính kháng nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên ớt sau thu hoạch của tinh dầu tràm trà (Meleleuca alternifolia)”.
Đánh giá kết quả hội nghị đem lại:
- Thông qua Hội nghị, cán bộ nghiên cứu tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức Xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao,…
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất thông qua các bài báo cáo khoa học được trình bày tại các tiểu ban chuyên ngành tại hội nghị cũng như có trong nội dung cuốn kỷ yếu của Hội nghị trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học).
Go to Top