Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021

Ngày 29 & 30 tháng 3 năm 2022, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ năm 2021.
Tại buổi nghiệm thu, sau khi ThS. Huỳnh Đình Thạch – Đại diện phòng Kế hoạch Tổng hợp - HTQT đọc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, các chủ nhiệm nhiệm vụ lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Nghiệm thu tổng kết:
1. Nhiệm vụ: “Lưu giữ và bảo quản nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu” do TS. Lê Công Nông làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã lưu giữ và bảo quản an toàn trên đồng ruộng 51 mẫu giống dừa; 03 mẫu giống Phi long; 86 mẫu giống jatropha; 21 mẫu giống cây tinh dầu (tràm trà, sả chanh, hương nhu,…); lưu giữ nguồn gen bằng phương pháp bảo quản hạt trung hạn (177 mẫu giống lạc; 91 mẫu giống vừng; 110 mẫu giống đậu tương), tỷ lệ nảy mầm của các mẫu giống đều đạt trên 70%. Thực hiện trẻ hóa 20 nguồn gen (07 mẫu giống lạc, 06 mẫu giống vừng, 07 mẫu giống đậu tương), độ thuần các mẫu giống sau khi trẻ hóa đạt trên 98%, tỷ lệ nảy mầm trên 80%. Nhiệm vụ đã phục tráng 05 mẫu giống (02 mẫu giống lạc, 01 mẫu giống vừng, 02 mẫu giống đậu tương), các tính trạng của mẫu giống sau phục tráng đạt trên 98% nguyên trạng ban đầu). Ngoài ra, nhiệm vụ đã giới thiệu 40 mẫu giống lạc; 50 giống vừng và 11 giống dừa trong tập đoàn quỹ gen phục vụ công tác nghiên cứu tuyển chọn giống của các đề tài cấp Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2025.
2. Nhiệm vụ: “Thu thập đánh giá nguồn gen cây nguyên liệu dầu” do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã thu thập bổ sung được 05 mẫu giống cây nguyên liệu dầu (02 mẫu giống lạc tại Long An và Quảng Ngãi, 02 mẫu giống vừng tại Cần Thơ và 01 giống đậu tương tại Đăk Lăk). Đã thực hiện đánh giá sơ bộ, chi tiết và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 10 mẫu giống hiện có trong tập đoàn và mới thu thập (05 mẫu giống Jatropha, 02 mẫu giống lạc, 02 mẫu giống vừng, 01 mẫu giống đậu tương) với đầy đủ các chỉ tiêu theo Quyết định số 9796a/QĐ-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục tạm thời các chỉ tiêu đánh giá nguồn gen thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ.
Nghiệm thu đánh giá giữa kỳ các nhiệm vụ:
1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu chọn tạo giống dừa cho các tỉnh phía Nam” do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ được triển khai liên tục trong 5 năm (2019-2023). Trong năm 2021, nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu: đã theo dõi sinh trưởng phát triển và năng suất của giống dừa lai sáp thơm thế hệ F1 và thế hệ F2 tại Tây Ninh, Tiền Giang và Bến Tre, bước đầu đã phát hiện được những cây dừa cho quả vừa sáp vừa thơm mùi lá dứa; đã sản xuất được 15 cây dừa Sáp thơm bằng phương pháp nuôi cấy phôi (sử dụng quả giống được xác định là vừa sáp vừa có mùi thơm lá dứa để nuôi cấy phôi), hiện đang trồng 06 cây tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh và 09 cây đang chăm sóc trong vườn ươm tại Trạm thực nghiệm Bình Thạnh, Tp.HCM. Đã thực hiện 02 thí nghiệm ảnh hưởng của phân lân và số lần bón phân đến sinh trưởng của cây dừa chịu mặn tại Tiền Giang và Bến Tre, 01 thí nghiệm phòng trừ bọ dừa cho vườn dừa chịu mặn tại Bến Tre.
2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao” do TS. Lê Công Nông làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ được triển khai liên tục trong 5 năm (2019-2023). Trong năm 2021, nhiệm vụ đã chọn lọc được các dòng lai từ các thế hệ F4-F6 có hàm lượng dầu > 50% qua các vụ Đông Xuân 2020-2021, Xuân Hè 2021 và Hè Thu 2021; so sánh sơ bộ và xác định được các dòng lai có hàm lượng dầu >50% vụ Thu Đông 2021. Chọn lọc được các dòng lạc đột biến có hàm lượng dầu cao > 50% thế hệ M4-M5 ở vụ Xuân 2021, Thu Đông 2021; so sánh sơ bộ và xác định được các dòng đột biến có hàm lượng dầu >50% vụ Thu Đông 2021.
3. Nhiệm vụ: “Chọn tạo giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và axit linoleic cao” do ThS. Nguyễn Thái Thúy Duy làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ được triển khai liên tục trong 4 năm (2021-2024). Trong năm 2021, nhiệm vụ đã chọn lọc được vật liệu khởi đầu gồm 20 dòng/giống có năng suất cao, hàm lượng dầu, hàm lượng axit linoleic cao, đã xác đinh được 2 giống mẹ có năng suất cao nhất làm vật liệu phục vụ cho công tác lai tạo là VDM3 (1,63 tấn/ha), VDM23 (1,569 tấn/ha); 2 giống bố có hàm lượng dầu cao làm bố SE61 (56,62%), SE204 (56,07%); và 2 giống có hàm lượng axit linoleic cao là SE102 (45,94%), TQ4 (45,69%). Đã lai tạo thành công 8 tổ hợp lai từ 2 mẹ có năng suất cao và 4 bố (2 bố có hàm lượng dầu cao và 2 bố có hàm lượng axit linoleic cao), tạo ra hơn 10.000 cá thể lai đang được trồng, chọn lọc và lai tạo lần 2 tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh.
4. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển giống dừa năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp điều kiện sinh thái vùng biển đảo và bờ biển Việt Nam)” do ThS. Nguyễn Thị Mai Phương làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ được triển khai liên tục trong 5 năm (2021-2025). Trong năm 2021, đã đánh giá thực trạng canh tác dừa vùng biển đảo và bờ biển Việt Nam, xác định được địa điểm trồng các giống dừa lùn và các giống dừa cao tại các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang phù hợp với tiêu chí chọn điểm của nhiệm vụ. Đã triển khai trồng thí nghiệm các giống dừa triển vọng tại các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang.
Nghiệm thu các Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng như sau:
1. Nhiệm vụ: “Hoạt động Thông tin, tuyên truyền KH&CN; Hội nghị, hội thảo và Hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và Ngành” do ThS. Huỳnh Đình Thạch làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động thông tin KH&CN nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành; Báo cáo thống kê các thành tựu nổi bật của ngành, lĩnh vực trong năm; Phổ biến các thông tin khoa học công nghệ, kết quả ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; Biên tập, cập nhật bản tin (3 tháng/ lần) về kết quả nghiên cứu, xu hướng công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam và trên thế giới của ngành dầu thực vật (cây có dầu và sản phẩm chế biến từ cây có dầu) và tinh dầu; Báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành.
2. Nhiệm vụ: “Thực hiện tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương” do ThS. Nguyễn Thành Nhân làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ Công Thương; Đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và yêu cầu của Bộ Công Thương.
3. Nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị khoa học và công nghệ” do ThS. Mai Huy Hoàng làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã có Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và Bộ hồ sơ đánh giá tình trạng thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu,  vận hành theo đúng nội dung trong hợp đồng. PTN của Trung tâm PT&KĐ đã được BoA tiếp tục công nhận Villas 1224 trong việc duy trì hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.
Đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, các nhiệm vụ KHCN do chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện năm 2021 đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc, kết quả của các nhiệm vụ đều đạt mục tiêu đề ra; số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt so với hợp đồng đã ký kết với Bộ Công Thương. Các thành viên trong Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN với kết quả xếp loại Đạt.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
 
06042022-1.1.jpg
06042022-1.2.jpg
06042022-1.3.jpg
06042022-1.4.jpg
Go to Top