Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghiệm thu cấp Bộ các nhiệm vụ KHCN năm 2021

Ngày 07 và ngày 08 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Khoa học công nghệ của Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ năm 2021 của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tại buổi nghiệm thu, sau khi TS. Dương Xuân Diêu – Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ đọc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, ThS. Nguyễn Việt Tấn – Phó Vụ Trưởng Vụ KH&CN – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm nhiệm vụ lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Nghiệm thu tổng kết:
1. Nhiệm vụ: “Lưu giữ và bảo quản nguồn gen cây nguyên liệu dầu và cây tinh dầu” do TS. Lê Công Nông làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã lưu giữ và bảo quản an toàn trên đồng ruộng 51 giống dừa, 03 giống Phi long, 86 giống jatropha, 21 giống cây tinh dầu; lưu giữ nguồn gen bằng phương pháp bảo quản hạt trung hạn (177 giống lạc, 91 giống vừng, 110 giống đậu tương), tỷ lệ nảy mầm của các mẫu giống đều đạt trên 70%. Thực hiện trẻ hóa 20 nguồn gen (07 giống lạc, 06 giống vừng, 07 giống đậu tương), độ thuần các mẫu giống sau khi trẻ hóa đạt trên 98%, tỷ lệ nảy mầm trên 85%. Nhiệm vụ đã phục tráng 05 mẫu giống (02 giống lạc, 01 giống vừng, 02 giống đậu tương), các tính trạng của mẫu giống sau phục tráng đạt trên 98% nguyên trạng ban đầu). Ngoài ra, nhiệm vụ đã giới thiệu 40 giống lạc; 50 giống vừng và 11 giống dừa trong tập đoàn quỹ gen phục vụ công tác nghiên cứu tuyển chọn giống của các đề tài cấp Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2025.
2. Nhiệm vụ: “Thu thập đánh giá nguồn gen cây nguyên liệu dầu” do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã thu thập bổ sung được 05 mẫu giống cây nguyên liệu dầu (02 giống lạc tại Long An và Quảng Ngãi, 02 giống vừng tại Cần Thơ và 01 giống đậu tương tại Đăk Lăk). Đã thực hiện đánh giá sơ bộ, chi tiết và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 10 mẫu giống hiện có trong tập đoàn và mới thu thập (05 giống Jatropha, 02 giống lạc, 02 giống vừng, 01 giống đậu tương) với đầy đủ các chỉ tiêu theo Quyết định số 9796a/QĐ-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục tạm thời các chỉ tiêu đánh giá nguồn gen thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ.
Nghiệm thu đánh giá giữa kỳ các nhiệm vụ:
1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu chọn tạo giống dừa cho các tỉnh phía Nam”, thời gian thực hiện 2019-2023, do ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu: bước đầu đã phát hiện được những cây dừa cho quả vừa sáp vừa thơm mùi lá dứa; đã sản xuất được 15 cây dừa Sáp thơm bằng phương pháp nuôi cấy phôi (sử dụng quả giống được xác định là vừa sáp vừa có mùi thơm lá dứa để nuôi cấy phôi), hiện đang trồng 08 cây tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh và 09 cây đang chăm sóc trong vườn ươm tại Trạm thực nghiệm Bình Thạnh, Tp.HCM. Đã thực hiện 02 thí nghiệm ảnh hưởng của phân lân và số lần bón phân đến sinh trưởng của cây dừa chịu mặn, 01 thí nghiệm phòng trừ bọ dừa cho vườn dừa chịu mặn tại Tiền Giang và Bến Tre.
2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao”, thời gian thực hiện 2019-2023, do TS. Lê Công Nông làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã chọn lọc được các dòng lai thế hệ F4 đến F6 có hàm lượng dầu >50% trong vụ Đông Xuân 2020-2021, Xuân Hè 2021 và Hè Thu 2021; so sánh sơ bộ và xác định được các dòng lai có hàm lượng dầu >50% trong vụ Thu Đông 2021. Chọn lọc được các dòng lạc đột biến có hàm lượng dầu cao >50% thế hệ M4 và M5 ở vụ Xuân 2021 và Thu Đông 2021; so sánh sơ bộ và xác định được các dòng đột biến có hàm lượng dầu >50% trong vụ Thu Đông 2021.
3. Nhiệm vụ: “Chọn tạo giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và axit linoleic cao”, thời gian thực hiện 2021-2024,  do ThS. Nguyễn Thái Thúy Duy làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, nhiệm vụ đã chọn lọc được vật liệu khởi đầu gồm 20 dòng/giống có năng suất cao hoặc hàm lượng dầu hoặc hàm lượng axit linoleic cao, đã xác đinh được 2 giống có năng suất cao làm vật liệu phục vụ công tác lai tạo là VDM3 (1,63 tấn/ha), VDM23 (1,57 tấn/ha); 2 giống có hàm lượng dầu cao SE61 (56,62%), SE204 (56,07%); và 2 giống có hàm lượng axit linoleic cao là SE102 (45,94%), TQ4 (45,69%). Đã lai tạo thành công 8 tổ hợp lai từ 2 giống mẹ có năng suất cao và 4 giống bố (2 giống có hàm lượng dầu cao và 2 giống có hàm lượng axit linoleic cao), tạo ra hơn 10.000 cá thể lai đang được trồng, chọn lọc và lai tạo lần 2 tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng, Tây Ninh.
4. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển giống dừa năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp điều kiện sinh thái vùng biển đảo và bờ biển Việt Nam)”, thời gian thực hiện 2021-2025, do ThS. Nguyễn Thị Mai Phương làm chủ nhiệm.
Trong năm 2021, đã đánh giá thực trạng canh tác dừa vùng biển đảo và bờ biển Việt Nam, xác định được địa điểm trồng các giống dừa lùn và các giống dừa cao tại các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang phù hợp với tiêu chí chọn điểm của nhiệm vụ. Đã triển khai trồng khảo nghiệm một số giống dừa triển vọng tại các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang.
Nghiệm thu các Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng như sau:
1. Nhiệm vụ: “Hoạt động Thông tin, tuyên truyền KH&CN; Hội nghị, hội thảo và Hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và Ngành” do ThS. Huỳnh Đình Thạch làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã báo cáo kết quả hoạt động thông tin KH&CN nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành; Báo cáo thống kê các thành tựu nổi bật của ngành, lĩnh vực trong năm; Phổ biến các thông tin khoa học công nghệ, kết quả ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; Biên tập, cập nhật bản tin, bài báo công bố kết quả nghiên cứu, xu hướng công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam và trên thế giới của ngành dầu thực vật (cây có dầu và sản phẩm chế biến từ cây có dầu) và tinh dầu; Báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành.
2. Nhiệm vụ: “Thực hiện tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương” do ThS. Nguyễn Thành Nhân làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ Công Thương; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và yêu cầu của Bộ Công Thương.
3. Nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị khoa học và công nghệ” do ThS. Mai Huy Hoàng làm chủ nhiệm.
Nhiệm vụ đã có báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng thiết bị và bộ hồ sơ đánh giá tình trạng thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành theo đúng nội dung trong hợp đồng. Phòng thí nghiệm của Trung tâm Phân tích và Kiểm định đã được BoA tiếp tục công nhận Villas 1224 trong việc duy trì hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.
Đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu là: các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thực hiện năm 2021 đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc, kết quả của các nhiệm vụ đều đạt mục tiêu đề ra; số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt so với hợp đồng đã ký kết với Bộ Công Thương. Các thành viên trong Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN với kết quả xếp loại Đạt.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
  02082022-2.1.jpg
02082022-2.2.jpg
02082022-2.3.jpg
Go to Top