Chi tiết

IOOP làm việc với đoàn Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh Bến Tre tại Trung tâm Dừa Đồng Gò

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Bộ Khoa học & Công nghệ;
- Mục đích chuyến viếng thăm: Trao đổi, chia sẻ thực trạng về Trung tâm Dừa Đồng Gò để định hướng phát triển trong thời gian tới.
- Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 28/11/2020.
- Địa điểm: phòng họp tại Trung tâm Dừa Đồng Gò.
- Thành phần đoàn :
+ Phía Bộ Khoa học & Công nghệ:
. Ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng
+ Đại diện tỉnh Bến Tre:
. Ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND Tỉnh
. Ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở KH&CN
Cùng một số các ông/ bà thuộc trường Đại học quốc gia, Sở tham dự.
+ Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng
. Bà Thái Nguyễn Quýnh Thư – Phó Viện trưởng
. Ông Nguyễn Đăng Phú – Nguyên Phó Viện trưởng, Chuyên gia
. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch - HTQT
. Bà Ngô Thị Thanh Trúc – Giám đốc TT Dừa Đồng Gò
Tóm tắt kết quả buổi làm việc đạt được:
Viện đã nêu tóm tắt về thực trạng của Trung tâm Dừa Đồng Gò trong thời gian qua và những thành tựu quan trọng Trung tâm đã đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre:
- Được quan tâm đầu tư của Bộ Công Thương và Viện đã giúp Trung tâm trở thành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, đó là đẩy mạnh nghiên cứu, tuyển chọn giống dừa mới, nhân nhanh các giống tốt và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả thu nhập trong sản xuất dừa.
- Trung tâm đang lưu giữ, bảo tồn một tập đoàn quỹ gen cây dừa dưới hình thức ngân hàng gen trên đồng ruộng. Đây là bộ sưu tập nguồn gen cây dừa duy nhất trong cả nước, là nguồn nguyên liệu quí cho lai tạo giống mới, tuyển chọn các giống dừa ưu tú. Tập đoàn giống dừa này đã được tổ chức COGENT (International Coconut Genetic Resources Network) ghi vào danh mục nguồn gen cây dừa quốc tế CGRD (Coconut Genetic Resource Database) với ký hiệu DGEC (Dong Go Coconut Experimental Center).
- Đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 6 giống dừa Ta, Dâu, Xiêm, Ẻo, Dứa, Sáp là giống cây trồng Quốc gia. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng là đơn vị quan trọng trong công tác lai tạo giống dừa. Có 3 giống dừa lai đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống tạm thời (JVA1, JVA2 và PB121).
- Thông qua các đề tài, dự án của Trung tâm và Viện, cây dừa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.
- Đã tập huấn kỹ thuật canh tác dừa, kỹ thuật thu mật hoa dừa và chế biến một số sản phẩm từ dừa cho nông dân các tỉnh trồng dừa, góp phần làm thay đổi tập quán canh tác và nâng cao chuỗi giá trị cây dừa.
- Một số sản phẩm được Trung tâm nghiên cứu hiện đang sản xuất thử có giá trị như các sản phẩm từ mật hoa dừa (Màng BC, rượu cao độ và rượu vang từ mật hoa dừa, đường và siro từ mật hoa dừa, bột sữa dừa, dầu dừa tinh khiết VCO...).
Đề xuất của Viện:
- Đề nghị UBND tỉnh Bến Tre xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm để Trung tâm có cơ sở pháp lý xây dựng dự án đầu tư phát triển, sử dụng và khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có.
- Bộ Khoa học Công nghệ xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ Trung tâm và Viện thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về cây dừa và các cây có dầu khác.
- Bộ Công Thương xem xét phê duyệt Dự án Phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển để giúp dự án sớm được thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong phát triển của Trung tâm Dừa Đồng Gò trong thời gian tới.
- Bộ Công Thương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học cho Trung tâm Dừa Đồng Gò nhằm giúp Viện và Trung tâm có thể sớm chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tự chủ, đảm bảo gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển ngành dừa Việt Nam.
Một số hình ảnh:

2020-12-01_02.1.jpg
2020-12-01_02.2.jpg
2020-12-01_02.3.jpg

 
Go to Top