Chi tiết

IOOP tham dự Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực và NCKH phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và CBTP”

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm”,
- Tên hội nghị: Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm”.                                                    
- Thời gian: 12/11/2020.
 Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà A, Cơ sở 3, Trường Đại học Văn Lang (Số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).                                                                           
- Thành phần đoàn:
1. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu                                  
2. Ông Lê Thanh Khang – Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung hội thảo: Hội thảo tập trung vào các chủ đề:
- Thành tựu mới trong nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm ở trong nước và quốc tế.
- Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
- Các thành tựu trong nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm trong và ngoài nước trong thời gian gần đây.
- Và một số chủ đề khác liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm.
Đánh giá kết quả hội thảo đem lại:
- Thông qua Hội thảo, cán bộ nghiên cứu tham dự đã học hỏi thêm về cách thức trình bày tại Hội thảo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức Xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao,…
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất thông qua các bài báo cáo khoa học được trình bày tại các tiểu ban chuyên ngành tại hội thảo cũng như kỷ yếu của Hội thảo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm.
 
Go to Top