Chi tiết

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động Viện năm 2024; Tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch triển khai năm 2024

Vào lúc 8g00 ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường lầu 4, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm 2024 nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động cũng như đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024.
Tham dự Hội nghị:
. Phía Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM: Ông Bùi Trọng Nghĩa – Chủ tịch
. Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu: Ông Lê Công Nông – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng, Ông Huỳnh Đình Thạch – Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện
Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024 đã đề ra, các kết quả cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn gồm công tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo – nhiệm vụ thông tin, công tác đời sống, tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm 2023, những khó khăn – tồn tại, đề xuất giải pháp.
Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động; Tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch triển khai năm 2024 của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã diễn ra thành công tốt đẹp, Viện sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ, tiếp tục củng cố, xây dựng nguồn nhân lực, ổn định và phát triển toàn diện, nỗ lực từng bước cải tiến và chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm phát huy truyền thống, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, là đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực dầu và cây có dầu Việt Nam.
Một số hình ảnh:
08012024-1.1.jpg
08012024-1.2.jpg
08012024-1.3.jpg
 
Go to Top