Chi tiết

IOOP tham gia đấu thầu dự án sản xuất thử nghiệm tại Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Long An

Chiều ngày 14/04/2021, Sở KH&CN Tỉnh Long An đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn dự án “Sản xuất thử nghiệm dầu hạt Thanh long chất lượng cao” do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh long và ThS. Bùi Thanh Bình làm chủ nhiệm dự án.
Mục tiêu của dự án là tận dụng phụ phẩm của công nghệ chế biến nước ép từ quả Thanh long, tạo ra dòng sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị ứng dụng trong nghành sản xuất mỹ phẩm, đem lại nguồn lợi cho doanh nghiệp, giúp cho người trồng Thanh long ổn định đầu ra. Để đạt mục tiêu này dự án sẽ thực hiện 5 nội dung chính bao gồm: Hoàn thiện qui trình công nghệ ép lạnh sản xuất dầu hạt Thanh long; nghiên cứu hoàn thiện hệ thiết bị sản xuất dầu hạt Thanh long qui mô 500kg nguyên liệu/ngày; Hoàn thiện sản phẩm dầu hạt Thanh long (thời hạn, bao bì bảo quản, chất lượng sản phẩm và Tiêu chuẩn cơ sở); Đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân và tổ chức sản xuất dầu hạt Thanh long trên hệ thống thiết bị đã được đầu tư; Định hướng ứng dụng sản phẩm dầu hạt Thanh long trong mỹ phẩm và thương mại hóa sản phẩm.
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến về mục tiêu, nội dung cũng như cách thức thực hiện. Hội đồng đánh giá cao về mục tiêu của Dự án, nhất là trong tình hình bối cảnh dịch Covid đã khiến lượng xuất khẩu quả Thanh long trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn và dự án thành công sẽ góp phần giải quyết bài toán “được mùa, mất giá” của nông dân.
Đồng chí Lê Quốc Dũng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Long An, chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm dự án thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Cuối cùng các thành viên Hội đồng đều đánh giá chấm điểm 80/100 và dự án đủ điều kiện thực hiện.
Nguồn: https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t9886/vien-nghien-cuu-dau-va-cay-co-dau-nghien-cuu-san-xuat-thu-nghiem-dau-hat-thanh-long-chat-luong-cao.html
 
Go to Top