Chi tiết

IOOP làm việc, bàn hợp tác với Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh Long

Căn cứ nhu cầu thực tế của Viện và Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh Long;
- Mục đích chuyến viếng thăm: Trao đổi, chia sẻ tình hình thực tế của công ty, thảo luận và hợp tác về các sản phẩm dầu hạt Thanh long, phân bón hữu cơ cho cây Thanh long.
- Thời gian: Ngày 01/3/2021.
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh Long, 26/5 ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Thành phần đoàn:
+ Phía Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:
Ông Lê Công Nông - Viện trưởng
Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích
Ông Nguyễn Đăng Phú - Nguyên Phó Viện trưởng, Chuyên gia
Ông Mai Huy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định IOOP
Ông Huỳnh Đình Thạch - Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp tác Quốc tế
Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Ông Nguyễn Cao Nguyên - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư, CGCN&MT
Bà Nguyễn Đăng Thùy Dương và bà Lê Ngọc Anh - Cán bộ nghiên cứu
+ Phía Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh Long
Ông Trần Quốc Trọng - Giám đốc

Tóm tắt nội dung trao đổi, thảo luận:
- Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh Long là công ty chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ Thanh long, đặc biệt là các sản phẩm về rượu Thanh long như rượu vang, rượu cao độ với mục tiêu giải quyết đầu ra cho nông sản Việt Nam, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm quả Thanh long. Công ty cung cấp các thông tin bao gồm: tại tỉnh Long An, vùng nguyên liệu có diện tích hơn 9.100 ha, trong đó 1.000 ha trồng Thanh long ruột trắng, còn lại trồng Thanh long ruột đỏ, ngoài ra có khoảng 500 ha tiến hành thử nghiệm trồng Thanh long tím hồng. Công ty đã có các điều kiện sản xuất đạt an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm nhà xưởng, thiết bị được đầu tư hoàn thiện, có khả năng mở rộng diện tích. Công ty đã được chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ từ tháng 10/2020.
- Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu cung cấp thông tin: Viện đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu sản xuất dầu ăn và pectin từ phụ phẩm trái Thanh long (Hylocereus undatus)” mã số đề tài: 160.14.RD/HĐ-KHCN ký ngày 13/03/2014. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học cấp Bộ đánh giá và nghiệm thu có thể làm tiền đề cho các nghiên cứu và hợp tác trong tương lai giữa Viện và Công ty. Ngoài ra, Viện có 02 sản phẩm phân bón hữu cơ: IOOP-1, IOOP-2 được Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận. (QĐ số 2213/QĐ-BVTV-PB ngày 20/06/2019 v/v công nhận phân bón lưu hành tại VN) có thể chuyển giao, nghiên cứu cho các nhà vườn Thanh long của tỉnh Long An.
- Ngoài các sản phẩm về rượu, hiện tại Công ty mong muốn giải quyết vấn đề về phụ phẩm và tận dụng nguồn phụ phẩm để nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao giá trị cho quả Thanh long. Để đáp ứng nhu cầu trên, Công ty đề nghị hợp tác với Viện nhằm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế biến dầu hạt Thanh long và các sản phẩm phân bón hữu cơ, vi sinh dựa trên kết quả nghiên cứu đã thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

Đánh giá kết quả chuyến làm việc:
Công ty và Viện đi đến thống nhất các nội dung bao gồm:
- Trên cơ sơ công nghệ, dây chuyền sản xuất rượu hiện tại của Công ty, 2 đơn vị sẽ phối hợp xây dựng Dự án phát triển sản phẩm từ phụ phẩm trong quá trình sản xuất rượu Thanh long, sản suất thử nghiệm sản phẩm dầu hạt Thanh long ruột đỏ.
- Xây dựng kế hoạch, đề nghị hợp tác, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ: Viện để phía Công ty tiến hành thử nghệm quy mô lớn trên vùng trồng Thanh long.
- Viện sẽ cử đoàn đi thăm và tiếp tục làm việc để có định hướng họp tác, thực hiện dự án trong tương lai.
- Hợp tác thực hiện dự án sản xuất dầu hạt Thanh long: Viện tiến hành nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất dầu hạt Thanh long, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm, nghiên cứu phương pháp bảo quản dầu hạt Thanh long. Công ty tiếp tục hoàn thiện điều kiện sản xuất và thiết bị nhằm phối hợp quy trình sản xuất rượu Thanh long hiện tại và quy trình sản xuất dầu hạt Thanh long trong tương lai.
- Công ty sẽ cung cấp các thông tin để phối hợp cùng Viện triển khai những nghiên cứu về sản xuất phân bón từ phụ, phế phẩm của trái Thanh long.
 
Một số hình ảnh:
 
2021-03-05_01.1.jpg
2021-03-05_01.2.jpg
2021-03-05_01.3.jpg
2021-03-05_01.4.jpg
Go to Top