Chi tiết

IOOP tham dự tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2019

Căn cứ kế hoạch tổ chức tập huấn nội dung cơ bản Bộ Luật Lao động năm 2019 của Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM.
- Tên hội nghị tập huấn: Bộ Luật Lao động năm 2019
- Thời gian: ngày 27/10/2020
- Địa điểm: Hội trường lầu 10 – Chi nhánh VCCI TP.HCM, số 171 Võ THị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM
- Thành phần đoàn:
1. Ông Huỳnh Đình Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch – HTQT, Phó Chủ tịch Công đoàn
2. Ông Mai Huy Hoàng – Phó Giám đốc TT Phân tích & Kiểm định, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân
3. Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
4. Bà Phan Thị Quỳnh - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính

Tóm tắt nội dung và kết quả tập huấn đem lại:
- Một số nội dung cơ bản Bộ Luật Lao động năm 2019; các điểm mới so với Bộ Luật Lao động năm 2012.
- Nắm rõ các quy định mới, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động mới: có phương án về tuyển dụng, sử dụng lao động, quản trị nhân sự, quản lý lao động (đáp ứng qui định mới về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, sổ lao động); Rà soát nội quy lao động (thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, các trường hợp được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc); Rà soát trả lương – thưởng, quy chế trả lương, trả thưởng, bảng kê trả lương,…
- Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, viên chức, người lao động.
- Vận dụng có hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp trong hệ thống Công đoàn Khối.
 
Go to Top