Chi tiết

IOOP tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019,
- Tên hội nghị: Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019.
- Thời gian : ngày 01/11/2019.
- Địa điểm : Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM, số 2374, Quốc lộ 1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
- Thành phần đoàn :
1. Ông Lê Công Nông - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
2. Bà Trần Nguyễn Mỹ Châu - Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
3. Ông Lê Thanh Khang - Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
4. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó trưởng Bộ môn Cây có dầu dài ngày, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
Tóm tắt nội dung hội nghị:
Nhằm tổng kết, đánh giá sự tiến bộ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ kinh tế - xã hội, xác định những mặt đã làm được và các vấn đề còn hạn chế, từ đó góp phần đề ra các giải pháp và phương hướng để đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghệ sinh học Việt Nam;
Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong nước nước gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học;
Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019.
Đánh giá kết quả hội nghị đem lại:
- Thông qua Hội nghị, cán bộ nghiên cứu tham dự đã học hỏi thêm về cách thức trình bày tại Hội nghị, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức Xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao,…
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất thông qua các bài báo cáo khoa học được trình bày tại các tiểu ban chuyên ngành tại hội nghị cũng như kỷ yếu của Hội nghị trong lĩnh vực công nghệ sinh học (Công nghệ Gene, Công nghệ Enzyme và Hóa sinh, CNSH Y dược, CNSH Vi sinh, CNSH Thực vật, CNSH Động vật).
Một số công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sinh học được thực hiện và nghiệm thu tại Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tiếp tục gửi bài báo tham gia Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc trong những năm sắp tới nhằm giúp cán bộ nghiên cứu có cơ hội giao lưu với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và tiếp thu những tiến bộ khoa học về công nghệ sinh học tại Việt Nam.
 
Go to Top