Chi tiết

IOOP làm việc với Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Ngày 13/5/2019, IOOP đã có buổi làm việc, trao đổi thông tin với Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Tại buổi làm việc, Viện và Công ty đã cùng trao đổi và chia sẻ những thông tin liên quan đến đối tượng là cây có dầu mà 2 bên  quan tâm như : phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, bệnh hại trên cây có dầu hiện nay. Qua đó hai bên đã thống nhất những nội dung:
- Công ty giới thiệu cho Viện biết một số thông tin về các loại phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ,… mà công ty đang cung cấp trên thị trường và được người dân Việt Nam tin tưởng sử dụng.
- Viện cung cấp thông tin về vùng sinh thái, thổ nhưỡng, các loại sâu bệnh hại, phân bón – thuốc trừ sâu mà nông dân đang sử dụng cho các cây có dầu trong thời gian qua.
- Công ty sẽ cung cấp phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, tiến tới ký hợp đồng khảo nghiệm trên đối tượng cây có dầu ngắn ngày, cây dài ngày với Viện. Sau khi có kết quả thực hiện việc nghiên cứu trên đồng ruộng với qui mô lớn, so sánh hiệu quả kinh tế với người dân đã sử dụng truyển thống, phía công ty kết hợp Viện tổ chức hội thảo khuyến cáo người dân sử dụng các sản phẩm mới có nguồn gốc từ hữu cơ do công ty cung cấp.
 
Go to Top