Chi tiết

IOOP tham quan, trao đổi thông tin tại Công ty CP Dược liệu Đồng Tháp Mười

Ngày 21/2/2019, IOOP đã có chuyến tham quan, trao đổi thông tin tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười. Tại buổi làm việc, Viện và Công ty đã cùng trao đổi và chia sẻ những thông tin liên quan đến việc bảo tồn, khai thác và chế biến cây tinh dầu mà 2 bên  quan tâm như phát triển nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng tinh dầu thiên nhiên hiện nay trên thị trường. Qua đó hai bên đã thống nhất những nội dung:
- Giới thiệu cho Viện biết thêm được các giống cây tinh dầu, kỹ thuật canh tác, diện tích trồng, qui hoạch vùng; qui trình công nghệ thiết bị sản xuất các loại tinh dầu và các sản phẩm từ thiên nhiên khác.
- Công ty sẽ cung cấp nguyên liệu Tràm trà cho Viện để thực hiện đề tài trong năm 2019 – 2020.
- Viện sẽ tư vấn, hợp tác với công ty các mãng KH&CN để kết quả nghiên cứu của công ty là sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng được một số qui định của Nhà nước.
- Công ty và Viện sẽ phối hợp cùng nhau xây dựng, tham gia các nhiệm vụ KHCN các cấp.Go to Top