Chi tiết

IOOP tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu (IOOP) đã tham gia nhằm giới thiệu các sản phẩm như dầu mè tươi, dầu dừa tinh khiết VCO, các loại tinh dầu (Chanh Thái, Bưởi, Sả,…), các giống dừa (Dứa, Sáp nuôi cấy phôi) đạt hiệu quả kinh tế cao và đã được đánh giá cao từ các nhà chuyên môn cũng như khách hàng tham quan Hội chợ Giống và Nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM, tháng 6/2018 (21-25/6/2018) 
Go to Top