Chi tiết

Công đoàn Viện nhận bằng khen từ BCH Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại TW tại Tp.HCM

Ngày 18/01/2024 tại nhà hàng Rạng Đông, số 81-83 Cách mạng Tháng Tám, quận 1, TP.HCM, Ban Thường vụ Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Khối năm 2023. Dịp này đã khen thưởng thành tích năm 2023 như sau:
- Tập thể:
+ Giấy khen cho CĐCS Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích nổi bật trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM tặng.
+ Giấy khen cho Tổ Công đoàn phòng Kế hoạch Tổng hợp - Hợp tác quốc tế thuộc CĐCS Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM tặng.
- Cá nhân:
+ Đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Tổ chức hành chính được Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM tuyên dương “Gương sáng đảng viên” năm 2024.
+ Giấy khen cho đồng chí Trần Thị Phương Nhung – Phó chủ tịch CĐCS Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã có thành tích nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 do Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Tp.HCM tặng.
Nguồn:            https://congthuong.vn/tong-ket-hoat-dong-cong-doan-khoi-doanh-nghiep-thuong-mai-trung-uong-tai-tp-ho-chi-minh-298796.html
Một số hình ảnh:
23012024-1.1.jpg
23012024-1.2.jpg
 
Go to Top