Chi tiết

Tổ chức cho Công đoàn viên nghe chuyên đề về Bác Hồ

Ban chấp hành Công đoàn cùng Chi bộ tổ chức cho Công đoàn viên nghe chuyên đề về Bác Hồ, chủ đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Go to Top