Chi tiết

Tạp chí Công Thương, số 01-2024

Tạp chí Công Thương là một Tạp chí uy tín, chất lượng và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công Thương. Trong số này, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã đăng 01 bài:
Đường link để truy cập vào tạp chí:
https://media.khcncongthuong.vn/Images/Upload/User/bientapkhcn/2024/5/khcn_so_1-2024_(16-5).pdf
1/ Bài đăng: Tạo môi trường nghiên cứu mang tính cạnh tranh, lành mạnh, công bằng, trong đó trọng dụng, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ
Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 01-2024, trang 11
Tác giả: Ông Lê Công Nông – Viện trưởng VIện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
2/ Bài đăng: Đánh giá tập đoàn giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và acid linoleic cao
Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, số 01-2024, trang 23-27
Tác giả: Nguyễn Thị Út, Lê Công Nông, Trần Thị Phương Nhung, Trần Ngọc Thông, Hoàng Huệ Quân, Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Đinh Viết Toản
 
Go to Top