Chi tiết

Nghiên cứu cải tiến giống Lạc L14 bằng chiếu xạ tia gamma (Co 60) trên hạt khô

Nghiên cứu cải tiến giống Lạc L14 bằng chiếu xạ tia gamma (Co 60) trên hạt khô
 
Lê Đức Thảo, Lê Công Nông, Nguyễn Văn Mạnh, Phan Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Trần Thị Phương Nhung
 
Với mục tiêu tạo ra các biến dị mới, cải tiến theo hướng thay đổi màu sắc hạt, nâng cao năng suất, giống lạc L14 đã được chiếu xạ tia gamma (Co 60) trên hạt khô ở các liều chiếu xạ 150, 180, 200, 220 và 250 Gy. Kết quả cho thấy, chiếu xạ tia gamma đã tạo ra hàng loạt các biến dị kiểu hình ở giống L14 với liều chiếu xạ có phổ biến dị rộng nhất là 220 và 250 Gy; tần số biến dị có xu hướng tăng theo chiều tăng liều chiếu xạ, đạt cao nhất ở 250 Gy ở thế hệ M1 và M2….
 
Vui lòng nhấp vào đường link bên để xem toàn văn bài báo: https://congnghiepsinhhocvietnam.com.vn/tin-tuc/t2837/nghien-cuu-cai-tien-giong-lac-sen-lai-bang-phuong-phap-chieu-xa-tia-gamma-nguon-co60.html; https://media.khcncongthuong.vn/Images/cnsh/User/phuongloan/2022/12/sen_lai.pdf  

Vui lòng nhấp vào đường link bên để xem toàn văn bài báo: https://tapchi.vaas.vn/sites/tapchi.vaas.vn/files/tapchi/2022-10/tc1-2022.pdf
Go to Top