Chi tiết

Đại hội Đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024

Ngày 18/03/2022, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024 với khẩu hiệu hành động "TIÊN PHONG - HỘI NHẬP - ĐỘT PHÁ" tại Hội trường lần 4.
Đây là nội dung sinh hoạt chính trị cao nhất của mỗi nhiệm kỳ để đoàn viên thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến cho công tác Đoàn và chuyên môn của Viện. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2019 –  2022, đưa ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đại hội vinh dự được đón tiếp:
+ Đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM.
+ Đồng chí Lê Công Nông, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
+ Đồng chí Huỳnh Đình Thạch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế.
+ Đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.
+ Đồng chí Mai Huy Hoàng, Phó Ban Thanh tra nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm định IOOP.
+ Đại diện các Chi đoàn trong cụm Thực phẩm – Logistic – Dệt may – Trung tâm – Viện.
Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 và phương hướng công tác đoàn phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp sức vào thành công của Đại hội. Không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022; qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đại hội đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Lê Công Nông, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu và Đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM.
Với tinh thần đoàn kết và thống nhất dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2024 và bầu Bí thư trực tiếp. Kết quả Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm ba đồng chí và Đồng chí Nguyễn Đoàn Hữu Trí trúng cử Bí thư Chi đoàn Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
Go to Top