Chi tiết

Kết nạp đảng viên và Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

          Sáng ngày 03/02/2023, trong không khí chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Nhân và Hoàng Đức Trí Dũng. 
          Buổi Lễ được tiến hành trong không khí trang trọng, tuần tự đối với từng đồng chí. Sau phần công bố Quyết định kết nạp Đảng, trao Quyết định cho Đảng viên mới. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Nguyễn Thanh Nhân và Hoàng Đức Trí Dũng đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;… nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
04022023-1.1.jpg 04022023-1.2.jpg


          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Công Nông - Bí thư Chi bộ đã chúc mừng 02 đồng chí Nguyễn Thanh Nhân và Hoàng Đức Trí Dũng sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; giao nhiệm vụ, phân công Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ 02 đồng chí Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành các Đảng viên chính thức; đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ Viện vững mạnh, ngày càng phát triển.
          Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Nhiều năm qua, Cấp uỷ và Chi bộ Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã luôn quan tâm và đề ra nhiều giải pháp để làm tốt công tác này.


04022023-1.1.jpg  
Go to Top