Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu xuất bản sách Cây dừa – Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và chế biến

Cây dừa (Cocos nucifera L.) được trồng phổ biến trên thế giới tại hơn 90 quốc gia với tổng diện tích gần 12,2 triệu ha. Tại Việt Nam, cây dừa có khả năng thích nghi ở hầu hết các vùng sinh thái. Tuy nhiên, diện tích trồng dừa tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Cây dừa là cây công nghiệp dài ngày, có vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Cây dừa được sử dụng trong nhiều mục đích như lấy dầu, uống nước, nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến và năng lượng. Bên cạnh đó, cây dừa còn có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện bất lợi của tự nhiên, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức chung về cây dừa, tập thể tác giả đã biên soạn quyển sách “CÂY DỪA - KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG, TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ CHẾ BIẾN” với 12 chương như sau:
Chương 1: Tình hình sản xuất dừa trên thế giới và Việt Nam.
Chương 2: Nguồn gốc và phân bố của cây dừa.
Chương 3: Đặc điểm sinh học của cây dừa.
Chương 4: Điều kiện sinh thái của cây dừa.
Chương 5: Giá trị dinh dưỡng và các sản phẩm từ cây dừa.
Chương 6: Phân loại các giống dừa.
Chương 7: Kỹ thuật nhân giống dừa.
Chương 8: Kỹ thuật canh tác cây dừa.
Chương 9: Quản lý dinh dưỡng trên cây dừa.
Chương 10: Dịch hại trên cây dừa và biện pháp quản lý.
Chương 11: Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm từ cây dừa.
Chương 12: Công nghệ sản xuất các sản phẩm phi thực phẩm từ cây dừa.
Tập thể tác giả gửi lời cảm ơn đến những nhà khoa học nghiên cứu về cây dừa ở trong và ngoài Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu từ trước đến nay. Tập thể tác giả cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu, các đơn vị trực thuộc Viện và quý doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí để xuất bản quyển sách này.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu về cuốn sách này xin liên hệ anh Trí Dũng – ĐTDĐ: 0388 814181
 
21092022-1.1.jpg
Go to Top