Chi tiết

IOOP hợp tác với Công ty TNHH SX TM DV Nông Nghiệp Việt cung ứng giống dừa Sáp nuôi cấy phôi

IOOP là đơn vị tiên phong nuôi cấy thành công giống dừa Sáp nuôi cấy phôi, đang hợp tác phân phối, chuyển giao kỹ thuật trồng giống dừa Sáp nuôi cấy phôi với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông Nghiệp Việt cung ứng. Một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ nông nghiệp tại khu vực phía Nam.
 
Nguồn: Cty TNHH SX TM DV Nông Nghiệp Việt (Trà Vinh)
https://www.youtube.com/watch?v=4gUPgbq_TSw
Go to Top