Chi tiết

IOOP tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2020

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2020,
- Tên hội nghị: Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2020.
- Thời gian : ngày 26 - 27/10/2020.                                                                                               
- Địa điểm : Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.                                                       
- Thành phần đoàn : Ông Lê Thanh Khang - Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu                                                                                             
Tóm tắt nội dung và kết quả hội nghị đem lại:
- Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp cùng Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.
- Trong đó, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu trình bày bài tham luận về “Ly trích tinh dầu tràm trà (Meleleuca alternifolia) và ứng dụng trong kháng Staphylococcus aureus kháng kháng sinh”.
- Thông qua Hội nghị, cán bộ nghiên cứu tham dự đã học hỏi thêm về cách thức trình bày tại Hội nghị, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức Xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao,…
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất thông qua các bài báo cáo khoa học được trình bày tại các tiểu ban chuyên ngành tại hội nghị cũng như kỷ yếu của Hội nghị trong lĩnh vực công nghệ sinh học (Công nghệ Gene, Công nghệ Hóa sinh và Protein, Công nghệ Tế bào, Công nghệ Vi sinh và Lên men và CNSH Môi trường và Nông nghiệp).
- Một số công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sinh học được thực hiện và nghiệm thu tại Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tiếp tục gửi bài báo tham gia Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc trong những năm sắp tới nhằm giúp cán bộ nghiên cứu có cơ hội giao lưu với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và tiếp thu những tiến bộ khoa học về công nghệ sinh học tại Việt Nam.
 
Go to Top