Chi tiết

IOOP tham dự Hội nghị Nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 7

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 7”
- Tên hội nghị: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 7.
- Thời gian: ngày 10/04/2021.
- Địa điểm: Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hội trường E4 – Đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần đoàn:
1. Ông Lê Công Nông - Viện trưởng
2. Bùi Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
3. Trần Nguyễn Mỹ Châu - Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
4. Nguyễn Cao Nguyên – Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ và môi trường - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
5. Lê Thanh Khang - Cán bộ nghiên cứu - Bộ môn Công nghệ Sinh học - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
6. Lê Ngọc Anh - Cán bộ nghiên cứu Bộ môn Công nghệ Dầu béo và Phân tích - Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu
Tóm tắt nội dung hội nghị:
Mục tiêu:
Chia sẻ, thảo luận các vấn đề về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên bao gồm: trình bài một số kết quả nghiên cứu nổi bật, tình hình nghiên cứu các sản phẩm tự nhiên, chuỗi giá trị, vai trò các nhà khoa học trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên, công nhận các sản phẩm tự nghiên và công bố khoa học của các sản phẩm tự nhiên.
Nội dung:
Các báo cáo chính trong hội nghị bao gồm:
- Báo cáo “Tình hình nghiên cứu và phát triển Tinh dầu – Gia vị – Mỹ phẩm Việt Nam” trình bày về hiện trạng, sản lượng và các hướng nghiên cứu, phát triển các loại Tinh dầu-Gia vị-Mỹ phẩm tại Việt Nam, định vị sơ bộ các loại nguyên liệu chứa tinh dầu, công nghệ chiết tách và thị trường của Việt Nam so với thế giới.
- Báo cáo “Công nghệ chế biến nông sản vùng ĐB sông Cửu Long” trình bày về hướng nghiên cứu, chế biến nông sản tại vùng ĐB sông Cửu Long hiện nay, một số kết quả về nghiên cứu chế biến các loại nông sản tiêu biểu là các loại quả có múi như bưởi.
- Báo cáo “Kết quả nghiên cứu mới về cây Sacha inchi (Plukenetia volubilis) giàu Omega 3,6,9 tại một số tỉnh phía Nam” trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống, trồng thử nghiệm, tối ưu các điều kiện nhằm tăng năng suất đậu quả, phân tích hàm lượng dầu của cây Sachi inchi.
- Báo cáo “Chuỗi giá trị các sản phẩm thiên nhiên với vai trò của nhà Khoa học” trình bày chuỗi giá trị từ nguồn gốc đến sản phẩm của các sản phẩm thiên nhiên, vai trò của nhà khoa học xuyên suốt chuỗi giá trị các sản phẩm thiên nhiên.
- Báo cáo “Vấn đề Chứng thư công nhận sản phẩm thiên nhiên và Quản lý hàng hóa và truy xuất nguồn gốc” trình bày về tầm quan trọng của việc công nhận các sản phẩm từ thiên nhiên, vấn đề quả lý hàng hóa và truy suất nguồn gốc của các sản phẩm có nhãn “sản phẩm thiên nhiên”.
- Báo cáo “Công bố các kết quả KHCN trên Tạp chí KH&CN, VAST” trình bày về tầm quan trọng của một công bố khoa học trên tạp chí nói chung và tạp chí KH&CN, VAST nói riêng, một số lưu ý khi gửi bài đăng trên tạp chí.
Đánh giá kết quả hội nghị đem lại:
- Thông qua Hội nghị, các cán bộ của Viện tham dự đã học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với một số đơn vị khác như: trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học Cần Thơ, trường đại học Nguyễn Tất Thành, các viện, trường, các nhân, doanh nghiệp tham dự hội nghị.
- Đồng thời, tiếp thu một số quan điểm mới về các sản phẩm tự nghiên nói chung và các sản phẩm về Tinh dầu-Gia vị-Mỹ phẩm nói riêng của các trung tâm nghiên cứu, trường, viện, doanh nghiệp, cá nhân tham gia trong buổi hội nghị.
 
Go to Top