Chi tiết

Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh: Sản xuất thử nghiệm dầu hạt thanh long chất lượng cao

Ngày 29/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh: “Sản xuất thử nghiệm dầu hạt thanh long chất lượng cao” tại trụ sở Công ty TNHH MTV SX Rượu Thanh Long (Số 25/6 ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).
Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 191/QĐ-SKHCN, ngày 6/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An gồm ThS. Nguyễn Minh Hải - GĐ Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thuý, PGĐ Sở KH&CN – Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Kha Chấn Tuyền, Khoa Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và PGS.TS. Võ Đình Lệ Tâm, Khoa Kỹ thuật hoá học – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM là 2 ủy viên phản biện; lãnh đạo các sở, ngành Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, UBND huyện Châu Thành và Hiệp hội thanh long tỉnh Long An là các ủy viên Hội đồng. Đại diện khách mời có Ông Lê Quốc Dũng, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành.
Đây là nhiệm vu KH&CN (dự án sản xuất thử nghiệm) thuộc lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm do ThS. Bùi Thanh Bình làm chủ nhiệm, Công ty TNHH MTV SX Rượu Thanh Long là đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện là 18 tháng với tổng kinh phí 2,5 tỷ, trong đó vốn đối ứng của doanh nghiệp trên 70%.
ThS. Bùi Thanh Bình và CN. Trần Quốc Trọng, thay mặt Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì, trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Dự án đã đạt được các mục tiêu: Hoàn thiện qui trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất dầu hạt thanh long chất lượng cao phục vụ công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, qui mô bán công nghiệp (500kg nguyên liệu/ngày).
Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Giúp đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và gia tăng thu nhập cho người trồng Thanh long. Thương mại hóa sản phẩm và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho cây Thanh long.
Sau quá trình thực hiện, dự án đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm KH&CN theo thuyết minh: 100 lít dầu hạt thanh long (thực tế 170 lít), 100 cây son dưỡng môi, 100 hũ nước hoa khô, 01 kỹ thuật xử lý tách và thu hồi hạt thanh long, 01 quy trình công nghệ sản xuất dầu hạt thanh long, 01 hệ thống thiết bị và mô hình sản xuất dầu hạt thanh long, 01 bộ tài liệu tập huấn và 01 tiêu chuẩn cơ sở dầu hạt thanh long. Dự án đã được nghiệm thu cấp cơ sở ngày 30/11/2022 và nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu về Sở KH&CN theo đúng quy định. Kết quả tự đánh giá là "đạt".
Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm dự án và đơn vị chủ trì các vấn đề cần làm rõ. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; kết quả góp ý của các thành viên và các phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá "đạt" với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung các vấn đề mà Hội đồng đặt ra nhằm hoàn thiện báo cáo.
Thay mặt Hội đồng, Ông Nguyễn Minh Hải đã kết luận: Dự án đã thực hiện đủ các mục tiêu, nội dung, đầy đủ các sản phẩm KH&CN, kết quả có tính ứng dụng và khả năng thương mại hoá trong thực tiễn. Thống nhất các nội dung góp ý của phản biện 1, phản biện 2 và các thành viên Hội đồng. Thống nhất nghiệm thu dự án, đề nghị Ban chủ nhiệm hoàn thiện bổ sung chỉnh sửa báo cáo tổng hợp theo ý kiến góp ý của Hội đồng, nộp kết quả, quyết toán, đăng ký kết quả, chuyển giao kết quả theo quy định./.
Nguồn: https://skhcn.longan.gov.vn/Lists/DuLieuKHCN/DispForm.aspx?ID=213&CategoryId=%C4%90%E1%BB%81%20t%C3%A0i%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20KHCN&InitialTabId=Ribbon.Read

 
Go to Top