Chi tiết

IOOP tham dự tập huấn Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Cục công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Tên chương trình tập huấn: Quản trị dự án thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.
- Thời gian: ngày 18/12/2020.
- Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Cục công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ - Số 1196 đường 3/2, phường 8, quận 11, Tp. HCM.
- Thành phần đoàn :
1. Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Bộ môn Công nghệ Dầu béo & Phân tích, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
2. Bà Trần Nguyễn Mỹ Châu – Phó trưởng/Phụ trách Bộ môn Công nghệ Sinh học
Cùng các CBNC của Viện
Tóm tắt nội dung tập huấn:
Ông Lưu Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Chuyên gia Tư vấn Cải tiến Sản xuất và Đổi mới Sáng tạo: Phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên cao cấp Nguyễn Ngọc Dũng - Đại học Công nghiệp Thực phẩm hướng dẫn học viên với các chủ đề: Xây dựng dự án thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ là thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm. Quản lý dự án thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ là thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể.
Trao đổi, thảo luận với Chuyên gia về các sản phẩm mỹ phẩm: Dược sĩ Nguyễn Thanh Hiển - Phó phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế Tp.HCM với các chủ đề: Quy định về kiểm soát chất lượng các sản phẩm là mỹ phẩm trên thị trường. Hướng dẫn kiểm soát và đăng ký đảm bảo chất lượng các sản phẩm là mỹ phẩm theo quy định Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận tham dự.
 
Go to Top